Finance and results

Aalborg Portland Holdings globale aktiviteter øger omsætning og resultat i 2016

Efter afholdt generalforsamling har Aalborg Portland Holding A/S offentliggjort årsregnskabet for 2016, der viser en tilfredsstillende omsætningsvækst på 356 millioner kroner til 6.893 millioner kroner samt en stigning i resultat før renter og skat (EBIT) med 159 millioner kroner til 1.029 millioner kroner.

Aalborg Portland Holding Koncernen, som blandt andet omfatter Aalborg Portland A/S, Unicon A/S samt en lang række andre datterselskaber i ind- og udland, kom ud af regnskabsåret 2016 med en rekordhøj top- og bundlinje. Det positive resultat er nået til trods for vanskelige markedsbetingelser i især Tyrkiet samt negativ valutakurspåvirkning i en række lande, heriblandt Tyrkiet og Storbritannien. Koncernen, som siden 2004 har været en del af italienske Cementir Group, leverede en rekordomsætning på 6.893 millioner kroner i 2016, hvilket er en stigning på 356 millioner kroner i forhold til året før:

– Vi er glade for at kunne fremlægge et samlet set tilfredsstillende regnskab, hvor vi for 7. år i træk oplever fremgang i både omsætning og aktivitetsniveau. I 2016 fortsatte vi den gode udvikling i Norden med pæn vækst især i Danmark, men også i Norge, som i modsætning til forrige år igen øger byggeaktiviteten. Derudover har store dele af vores investeringer i vækstmarkederne over de senere år igen båret frugt, og vi har derfor også oplevet fremgang i Egypten og Malaysia samt en stabil udvikling i Kina og USA, forklarer CFO Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding.

Ud over en stigning i omsætning på 5,6 procent steg resultat før renter og skat (EBIT) fra 870 millioner kroner i 2015 til 1.029 millioner kroner i 2016. Både omsætning og indtjening er den højeste nogensinde for koncernen. Resultatet skal ses i sammenhæng med den samlede balance på 12,5 milliarder kroner og ikke mindst de store investeringer, der er gennemført over de seneste år.

Opkøb af belgisk koncern bidrager positivt

Aalborg Portland Holding købte den 25. oktober 2016 den belgiske cementkoncern Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB), og dette har påvirket regnskabet for 4. kvartal positivt. Det er dog først i regnskabet for 2017, at købet af CCB indgår på helårsbasis og vil bidrage med en stigning i omsætning og resultat.

Den belgiske koncern omsætter for ca. 1,7 milliarder kroner om året. Koncernen er en vertikalt integreret forretning, som har en cementfabrik i Gaurain i Belgien med en årlig kapacitet på 2,3 millioner tons grå cement, produktion af 4,8 millioner tons tilslagsmaterialer samt 10 fabriksanlæg til produktion af fabriksbeton med et samlet salg på ca. 800.000 m3. Opkøbet af CCB er opgjort til en værdi på 2,3 milliarder kroner på kontant og gældfri basis, og investeringen har blandt andet til formål at styrke Aalborg Portland Holdings markedsposition i det vestlige Europa.

Bedre vilkår for værdiskabende investeringer

I kraft af et solidt finansielt fundament har Aalborg Portland Holding over de seneste år investeret væsentligt i udvidelse af markeds- og produktionsfaciliteter verden over. Alene i 2016 er der globalt investeret godt 440 millioner kroner i en lang række forbedringer samt energibesparende og miljøfremmende projekter. Hertil kommer investeringen i Belgien på 2,3 milliarder kroner.

Koncernens investeringer ligger i stigende grad også i Danmark. Det skyldes blandt andet den igangværende udfasning af PSO-afgiften, som har styrket konkurrenceevnen hos energitunge virksomheder som Aalborg Portland. Dette kombineret med, at den indenlandske efterspørgsel efter cement i 2016 blev den højeste i otte år, har gjort, at det på ny er attraktivt for koncernen at udvide i Danmark:

– Vi glæder os over, at vi fra 2017 endelig kan påbegynde en udfasning af PSO-afgiften, som har ligget dansk erhvervsliv til last i en årrække. Det fremmer muligheden hos mange danske virksomheder for at kunne investere langsigtet, forklarer Henning Bæk og fortsætter: – Vi ser dog nu ind i en ny og meget væsentlig usikkerhedsfaktor, nemlig CO2-kvotetildelingen efter 2020, som i øjeblikket forhandles på EU-plan. Da vi har betydelige eksportaktiviteter uden for EU, er det overordentlig vigtigt, at der tages hensyn hertil, således at produktion og arbejdspladser kan forblive i Danmark.

Fakta

Aalborg Portland Holding havde i 2016 en nettoomsætning på 6.893 millioner kroner mod 6.537 millioner kroner året før. Resultat før renter og skat blev på 1.029 millioner kroner mod 870 millioner kroner året før.
 

Fakta


Læs det fulde regnskab på http://www.aalborgportlandholding.com, hvor du også kan læse mere om koncernen.

For yderligere oplysninger:

  • Koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk, Aalborg Portland Holding A/S, tlf. dir. 99 33 77 60, mobil 40 16 95 77 og e-mail: henning.baek@aalborgportland.com
  • Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Publicity, att.: Esben Lind, tlf. dir. +45 25 14 58 16 og esben@publicity.dk