Finance and results

Aalborg Portland Holdings årsregnskab 2019

Fortsat solid indtjening sikrer stærkt fundament for fremtidige investeringer og vækst

Det netop offentliggjorte regnskab for Aalborg Portland Holding Koncernen viser en stigning i omsætningen til 9.066 millioner kroner og et resultat før renter og skat (EBIT) på 1.097 millioner kroner. Med en lav rentebærende gæld og en høj egenkapital står koncernen godt rustet i et mere usikkert globalt cementmarked som følge af coronaepidemien, men også til yderligere investeringer i vækst og bæredygtighed.

Aalborg Portland Holding, som er moderselskab for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia, Kina og i Norden, heriblandt datterselskaberne Aalborg Portland A/S og Unicon A/S, har i dag offentliggjort regnskabet for 2019. Koncernen opnåede en omsætning på 9.066 millioner kroner, hvilket er en fremgang på godt 2% i forhold til 2018. Resultat før renter og skat (EBIT) blev 1.097 millioner kroner, et fald på 4% i forhold til 2018. Årets resultat efter skat blev 710 millioner kroner mod 1.064 millioner kroner året før, som var positivt påvirket af finansielle engangsindtægter.

 • Trods vanskelige markedsvilkår på især det tyrkiske marked, har vi generelt set en tilfredsstillende udvikling i 2019. Vi kan glæde os over, at vi har leveret den højeste omsætning i koncernens historie, og at vi siden finanskrisen har haft 10 års konstant vækst på toplinjen og en fortsat solid global indtjening, udtaler koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding.
 • Vi har de seneste år kunnet høste frugten af en vellykket vækststrategi i især Belgien, men også i USA, hvor vi for første gang i 2019 opnåede den fulde effekt af investeringen i en øget kapitalandel i Lehigh White Cement Company. De internationale markeder spiller en meget vigtig rolle for koncernen i forhold til både vækst og risikospredning, og vores aktiviteter i Danmark tæller i dag cirka 25% af Aalborg Portland Holding-koncernens samlede aktiviteter, fortsætter Henning Bæk.

Væksten i 2019 er også drevet af et stigende salg af hvid cement, som Aalborg Portland Holding er verdens største leverandør af med en markedsandel på cirka 20%. Salg af hvid cement fra koncernens produktionsanlæg i USA, Kina, Malaysia, Egypten og Danmark bidrog med cirka 30% af koncernens omsætning sidste år og er dermed medvirkende til, at Aalborg Portland Holding er godt rustet til fremtiden.

 • En solid indtjening gennem en årrække og stærk pengestrøm fra driften har været med til at sikre en meget lav rentebærende gæld og en høj egenkapital. Det giver os et stærkt udgangspunkt for de udfordringer, der nu venter. Her tænkes især på coronakrisen, som vi endnu ikke kender det fulde omfang af, og dens betydning for koncernens omsætning og indtjening, forklarer Henning Bæk.

I 2019 betalte Aalborg Portland Holding cirka 240 millioner i selskabsskat i de lande, hvor koncernen er repræsenteret, heraf en stor andel i Danmark, hvilket placerer koncernen blandt de 75 største skattebetalende selskaber i Danmark.

750 millioner til bæredygtig omstilling
Den igangværende grønne omstilling vil over de kommende år kræve betydelige investeringer. Over de næste tre år har koncernen allokeret cirka 750 millioner kroner til investeringsprojekter, som skal styrke bæredygtigheden på globalt plan – herunder i Danmark, som blandt andet er hjemsted for koncernens globale forsknings- og udviklingsafdeling, der har været spydspids for koncernens bæredygtige initiativer gennem flere årtier.

Henning Bæk påpeger dog, at rammevilkårene for den europæiske del af koncernen fortsat skal understøtte virksomhedernes indtjenings- og konkurrenceevne, hvis den grønne omstilling i den energiintensive industri skal kunne videreføres:

 • Vi har en klar målsætning om at fortsætte vores bæredygtige investeringsplaner, som fortsat ligger øverst på prioriteringslisten. Vi ønsker at fortsætte den vej, men vi skal også kunne forrente de investeringer, vi foretager. Derfor er det altafgørende, at vi har rammevilkår, der giver mulighed for flere investeringer i miljøteknologi, innovation og arbejdspladser, også når vi oplever konjunkturudsving, forklarer Henning Bæk.
 • Når vi vender tilbage til den klimapolitiske hverdag, er det helt essentielt, at der ikke indføres nationale særafgifter på fx CO2, og at EU’s kvotesystem dæmmer op for CO2-lækage til konkurrenter uden for EU, som ikke er CO2-reguleret. Det vil ikke bare slå benene væk under investeringslysten – det vil også udvande vores konkurrenceevne på globalt plan, da vi i modsætning til flere af vores globale konkurrenter allerede er underlagt store afgifter gennem EU’s kvotesystem, slutter han.

Fakta Aalborg Portland Holding A/S

Nøgletal                    DKK mio.

2019

2018

 

 

 • Aalborg Portland Holding har 2.969 ansatte, heraf 727 i Danmark og med selskaber i 18 lande.
 • Salg, distribution og produktion af 9,5 mio. tons grå og hvid cement fra 11 fabrikker og 30 terminalanlæg i Danmark, Belgien, Egypten, Kina, Malaysia, Tyrkiet og USA.
 • Produktion af 4,1 mio. m3 færdigbeton fra 100 anlæg i Danmark, Norge, Sverige, Belgien, Frankrig og Tyrkiet.
 • Produktion af 9,7 mio. tons tilslagsmaterialer, såsom granit, grus og sand fra 13 brud i Danmark, Sverige og Belgien.

 

 

Nettoomsætning

9.066

8.895

Driftsresultat – EBITDA

1.906

1.758

Resultat før renter og skat – EBIT

1.097

1.139

Årets resultat

710

1.064

 

Egenkapital

7.627

6.927

Balancesum

14.270

13.656

Rentebærende gæld

1.037 1.458

 

EBITDA-margin

21,0%

19,8%

Forrentning af investeret kapital (ROCE)

8%

10%

Egenkapitalandel

53%

51%

Rentebærende gæld/EBITDA-faktor

0,5

0,8


Læs det fulde regnskab på www.aalborgportlandholding.com, hvor du også kan læse mere om koncernen.

For yderligere oplysninger:

 • Koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk, Aalborg Portland Holding A/S, tlf. dir. 99 33 77 60, mobil 40 16 95 77 og e-mail: henning.baek@aalborgportland.com
 • Head of Sustainability & External Relations Thomas Uhd, Aalborg Portland Holding A/S, mobil 22 94 41 67 og uhd@aalborgportland.com
 • Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Publicity, att.: Esben Lind, tlf. dir. +45 25 14 58 16 og esben@publicity.dk

 Om Aalborg Portland Holding

Aalborg Portland Holding er moderselskab for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Norden, Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Blandt dattervirksomhederne er Aalborg Portland A/S, Unicon A/S, Compagnie des Ciments Belges S.A., Cimentas A.S., Aalborg Portland Malaysia Sdn. Bhd., Aalborg Portland U.S. Inc., Sinai White Portland Cement Co. S.A.E. og Aalborg Portland (Anqing) Co. Ltd. m.fl. Hertil kommer koncernens aktiviteter inden for udvinding og afsætning af tilslagsmaterialer (granit og grus) samt genanvendelse af affaldsprodukter.

Aalborg Portland Holding Koncernen omsatte i 2019 for over 9 milliarder kroner og har 2.969 medarbejdere. Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Holding N.V., en international leverandør af cement og beton, som er noteret på den italienske fondsbørs i Milano.