Corporate

Aalborg Portland Holding køber belgisk cementkoncern for 2,3 milliarder kroner

Aalborg Portland Holding A/S køber den belgiske cementkoncern Compagnie des Ciments Belges S.A. for EUR 312 millioner svarende til 2,3 milliarder kroner. Købet øger koncernens aktiviteter med godt 20 procent og løfter omsætningen til mere end 8 milliarder kroner.

Aalborg Portland Holding, der er moderselskab for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Norden, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina, tager nu et markant væksthop gennem et af koncernens hidtil største opkøb.

Koncernen overtager samtlige aktiviteter i den belgiske cementkoncern Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB), der råder over den store cementfabrik Gaurain-Ramecroix/Chercq med en årlig kapacitet på 2,3 millioner tons grå cement, en omfattende produktion af 4,8 millioner tons tilslagsmaterialer primært i form af grus og sten fordelt på andre to produktionssteder samt 10 fabriksanlæg til produktion af færdigbeton med et samlet salg på 800.000 kubikmeter om året.

Den belgiske koncern CCB omsatte i 2015 for 1,4 milliarder kroner, og opkøbet løfter således Aalborg Portland Holdings omsætning med godt 20 procent til mere end 8 milliarder kroner:

– Vi er meget tilfredse med, at der er opnået enighed med ejerne om overtagelsen af CCBs aktiviteter i det sydvestlige Belgien. Vi har i dag cementfabrikker i Aalborg, Tyrkiet, Egypten, USA, Kina og Malaysia og kan med CCB udvide vores position i Europa og diversificere vores fysiske tilstedeværelse, forklarer bestyrelsesformand i Aalborg Portland Holding Søren Vinther og fortsætter: – CCB er et vertikalt integreret selskab, og vi vil udover cementproduktion og produktion af færdigbeton sætte os på en større del af værdikæden med CCBs store produktion af tilslagsmaterialer.

Sælgeren er franske Ciments Français S.A.S, der er ejet af italienske Italcementi og tyske HeidelbergCement, og prisen er EUR 312 millioner svarende til 2,3 milliarder kroner. Købet understøtter Aalborg Portland Holdings ambitiøse vækststrategi, og koncernen ser et stort vækstpotentiale i Benelux-landene, Frankrig og Mellemeuropa i det hele taget.

Medarbejderstaben hos CCB tæller knap 450 medarbejdere, og Aalborg Portland Holding får herved total set mere end 3.000 medarbejdere:

– Vores nuværende omsætning og medarbejderstab øges med godt 20 procent. Købet vil dog kun i nogen grad få effekt i vores 2016-regnskab, da vi nu skal afvente de europæiske konkurrencemyndigheders, herunder EU-Kommissionens godkendelse af transaktionen. Vi forventer dog, at alt kan gennemføres og afsluttes inden årets udgang, siger CFO Henning Bæk, Aalborg Portland Holding.

Fakta

Aalborg Portland Holding omsatte i 2015 for 6,5 milliarder kroner og har 2.600 medarbejdere, heraf godt 700 i Danmark. Aalborg Portland Holding er moderselskabet for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Norden, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Herudover har koncernen aktiviteter inden for udvinding og afsætning af tilslagsmaterialer (granit og grus) samt genanvendelse af affaldsprodukter.

Datterselskabet Aalborg Portland A/S står for Danmarks eneste cementproduktion. Her har et mangeårigt fokus på miljø- og energiinvesteringer resulteret i, at fabrikken i dag er anerkendt som en af de mest ressourceeffektive cementfabrikker.

Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano. For yderligere oplysninger kontakt venligst:

· Koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk, Aalborg Portland Holding A/S, tlf. dir. 98 77 75 77 og e-mail: baek@aalborgportland.com

· Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Publicity, att.: Esben Lind, tlf. dir. +45 25 14 58 16 og esben@publicity.dk